Zasady i warunki

Przegląd

Ta strona jest obsługiwana przez Elegantiškos technologijos, UAB (Eleganttech). W całym serwisie terminy "my", "nas" i "nasze" odnoszą się do Eleganttech. Eleganttech oferuje tę stronę internetową, włącznie z wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i uwagi tutaj podane.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków ("Warunki", "Postanowienia"), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, do których się tutaj odwołujemy i/lub które są dostępne poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostarczycielami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed wejściem na naszą stronę internetową lub rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejszy Regulamin zostanie uznany za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszego Regulaminu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do obecnego sklepu, podlegają również postanowieniom Regulaminu. Z aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep znajduje się na terenie Shopify Inc. Udostępniają nam one internetową platformę e-commerce, która pozwala nam na sprzedaż naszych produktów i usług dla Ciebie.

Warunki Sklepu Internetowego

Zgadzając się na niniejsze Warunki, oświadczasz, że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby pozostające na Twoim utrzymaniu.

Użytkownikowi nie wolno używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też w trakcie korzystania z Usługi nie wolno mu naruszać żadnych przepisów prawa obowiązującego w jego jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych robaków lub wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług przez Użytkownika.

Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i obejmuje a) transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymogów technicznych łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, nie korzystać z Usługi, nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani nie kontaktować się ze stroną internetową, za pośrednictwem której Usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczą ani w żaden inny sposób nie wpłyną na niniejsze Warunki.

Dokładność, kompletność i terminowość informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

Zmiany w usługach i cenach

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Produkty lub usługi

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie na monitorze komputera jakiegokolwiek koloru będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Państwa spełni Państwa oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną skorygowane.

Dokładność rozliczeń i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, firma Moneybookers może podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pomocą poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz terminów ich ważności, tak abyśmy mogli zakończyć Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Zwrotów.

Narzędzia opcjonalne

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy żadnego wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.

Korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszemu Regulaminowi.

Powiązania trójstronne

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki osób trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie i ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich i upewnienie się, że je rozumieją, zanim zaangażują się Państwo w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do osoby trzeciej.

Komentarze użytkowników, informacje zwrotne i inne przesłane dane

Jeśli na naszą prośbę prześlecie Państwo określone prace (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby, prześlecie Państwo kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztową lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzacie się Państwo na to, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie przesłane do nas komentarze. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) do udzielania odpowiedzi na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszy Regulamin.

Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zgłaszane uwagi i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

Dane osobowe

Podawanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Błędy, niedokładności i pominięcia

Niekiedy na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub w innej powiązanej witrynie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

Zastosowania zakazane

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabronione jest korzystanie z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania się, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, lekceważenia, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; g) do wysyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; i) do spamu, phish, pharm, pretekstu, pająka, pełzania lub scrapowania; j) w celach nieprzyzwoitych lub niemoralnych; lub k) do zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

Wyłączenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z serwisu będą dokładne i wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub brak możliwości korzystania z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.

W żadnym przypadku {twoja firma}, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty odtworzenia lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialność cywilna lub inna, wynikająca z korzystania przez użytkownika z usługi lub produktów nabytych za jej pośrednictwem, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Odszkodowanie

Wyrażasz zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności, obronę i nieszkodliwość {twojej firmy} oraz naszej spółki dominującej, spółek zależnych, stowarzyszonych, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, zgłaszanych przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub dokumentów, które włączają przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie prawa lub praw osób trzecich.

Rozdzielność

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Zakończenie

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.

Jeśli w naszym wyłącznym osądzie nie wywiążesz się lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

Cała umowa

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków nie mogą być interpretowane wbrew woli sporządzającego.

Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy usługi, podlegają przepisom prawa {twojego adresu} i są interpretowane zgodnie z nimi.

Zmiany w regulaminie

Z aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie stanowi akceptację tych zmian.

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres [email protected]