UWAGA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja 13 lipca 2020 r.

 

Dziękujemy za to, że zdecydowaliście się być częścią naszej społeczności w Elegantiškos technologijos, uab, prowadzącej działalność jako Eleganttech ("Eleganttech”, “my”, “My", lub "nasz”). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych i Państwa prawa do prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej noty o ochronie prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://www.eleganttech.eu ( "Strona internetowa"), i bardziej ogólnie, korzystać z jakichkolwiek naszych usług ( "Usługi", które obejmują Strona internetowa), doceniamy to, że powierzają nam Państwo swoje dane osobowe. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie. W niniejszej nocie o ochronie prywatności staramy się wyjaśnić użytkownikom w jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie prawa mają Państwo w związku z nimi. Mamy nadzieję, że użytkownik poświęci trochę czasu na dokładne zapoznanie się z nią, ponieważ jest ona ważna. Jeśli w niniejszej nocie o prywatności znajdują się jakieś warunki na co użytkownik nie wyraża zgody, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności odnosi się do wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą stronę internetową).), jak również wszelkie związane z tym usługi, sprzedaż, marketing lub imprezy.

Proszę zapoznać się z niniejszą informacją o ochronie prywatności ponieważ pomoże Ci to zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

 

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

2. JAK WYKORZYSTAMY TWOJE INFORMACJE?

3. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANŠ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

4. Z KIM BĘDZIESZ SIĘ DZIELIŁ SWOIMI INFORMACJAMI?

5. CZY UŻYWAMY CIASTECZEK I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

6. JAK PORADZIMY SOBIE Z TWOIMI LOGAMI TOWARZYSKIMI?

7. CZY TWOJE INFORMACJE SŠ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

9. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?

10. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

11. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

12. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI NIE-ŚLADOWYCH

13. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ KONKRETNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

14. CZY AKTUALIZUJEMY TO ZAWIADOMIENIE?

15. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO ZAWIADOMIENIA?

 

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?


Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie:  Zbieramy informacje, które nam Państwo przekazują.

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo podają przy rejestracji na Stronie, wyrażeniu zainteresowania uzyskaniem informacji o nas lub o naszych produktach i usługach, gdy uczestniczą Państwo w działaniach na stronie. Strona internetowa lub w inny sposób, gdy się z nami skontaktujesz.

Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu interakcji z Tobą oraz od tego, w jaki sposób się z nami komunikujesz. Strona internetowaWybór, produkty i funkcje, których używasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Zbieramy nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, adresy pocztowe, nazwy użytkowników, adresy rozliczeniowe, nazwę firmy i inne podobne informacje.

Dane dotyczące płatności. Możemy gromadzić dane niezbędne do przetwarzania płatności w przypadku dokonywania przez Państwa zakupów, takie jak numer Państwa instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa związany z Państwa instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Stripe. Ich link(y) do informacji o ochronie prywatności można znaleźć tutaj: __________.

Dane logowania do mediów społecznościowych. Możemy zapewnić Państwu możliwość zarejestrowania się u nas przy użyciu istniejących danych Państwa konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub inne konto w mediach społecznościowych. 

Wszystkie dane osobowe, które nam Państwo podają, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne oraz muszą Państwo powiadomić nas o wszelkich zmianach w tych danych osobowych.


Informacje zbierane automatycznie

W skrócie:  Niektóre informacje - takie jak Twój adres IP i/lub charakterystyka Twojej przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Strona internetowa.
 
Automatycznie gromadzimy pewne informacje, gdy użytkownik odwiedza, używa lub porusza się po stronie Strona internetowa. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika (np. nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i sposobie korzystania z niego, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, kto i kiedy korzysta z naszych usług. Strona internetowa i inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonowania naszego Strona internetowaoraz dla naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.
 
Jak wiele firm, my również zbieramy informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.  
 
Informacje, które zbieramy, obejmują:
 • Dziennik i dane użytkowe. Dane dotyczące logowania i użytkowania są informacjami związanymi z usługami, diagnostyką i wydajnością, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych serwerów lub korzysta z nich. Strona internetowa i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu, w jaki użytkownik kontaktuje się z nami, te dane dziennika mogą zawierać adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o aktywności użytkownika w sieci. Strona internetowa (takie jak znaczniki daty/godziny związane z użytkowaniem, przeglądanymi stronami i plikami, wyszukiwaniem i innymi czynnościami, które użytkownik podejmuje, np. z jakich funkcji korzysta), informacje o zdarzeniach w urządzeniu (takie jak aktywność systemowa, raporty o błędach (czasami nazywane "awariami") i ustawienia sprzętu).
 
 • Device Data. Gromadzimy dane o urządzeniu, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do systemu. Strona internetowa. W zależności od używanego urządzenia, dane urządzenia mogą zawierać takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne aplikacji urządzenia, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawcy usług internetowych i/lub operatora komórkowego, informacje o konfiguracji systemu operacyjnego.
 
 • Dane o lokalizacji. Zbieramy dane, takie jak informacje o lokalizacji urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Strona internetowa. Na przykład, możemy korzystać z GPS i innych technologii do gromadzenia danych geolokalizacyjnych, które informują nas o aktualnej lokalizacji użytkownika (na podstawie jego adresu IP). Użytkownik może zrezygnować z zezwolenia na gromadzenie tych informacji, odmawiając dostępu do nich lub wyłączając ustawienia Lokalizacji w urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować, może nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

 

 

2. JAK WYKORZYSTAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Przetwarzamy informacje o użytkowniku w celach wynikających z uzasadnionych interesów biznesowych, realizacji naszej umowy z użytkownikiem, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i/lub zgody użytkownika.

Wykorzystujemy dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszego Strona internetowa dla różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe dla tych celów w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, za Państwa zgodą i/lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Obok każdego z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne powody przetwarzania danych, na których się opieramy.

Pod względem prawnym jesteśmy generalnie "administratorem danych" zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych, ponieważ to my określamy środki i/lub cele przetwarzania danych, które wykonujemy. Jeśli jednak są Państwo klientem biznesowym, z którym zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych w celu świadczenia usług korporacyjnych na rzecz Państwa, wówczas będą Państwo "administratorem danych", a my będziemy "przetwarzającymi dane" zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych, ponieważ będziemy przetwarzać dane w Państwa imieniu zgodnie z Państwa instrukcjami.

Wykorzystujemy zebrane lub otrzymane informacje:

 • Aby ułatwić proces zakładania konta i logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z nami z kontem osoby trzeciej (np. z kontem Google lub Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłaś nam zebrać od tych osób trzecich, aby ułatwić proces tworzenia konta i logowania się w celu realizacji umowy. Patrz sekcja poniżej zatytułowana "JAK RADZIMY SOBIE Z TWOIMI LOGAMI TOWARZYSKIMI"w celu uzyskania dalszych informacji.

 • Do składania zeznań. Składamy zeznania na temat naszych Strona internetowa które mogą zawierać dane osobowe. Przed wysłaniem zeznania uzyskamy Państwa zgodę na użycie Państwa imienia i nazwiska oraz zgodę na złożenie zeznania. Jeśli chcą Państwo zaktualizować lub usunąć swoje zeznania, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] i podanie imienia i nazwiska, lokalizacji, w której znajduje się Państwa zeznanie oraz danych kontaktowych.

 • Proszę o informację zwrotną. Możemy korzystać z Państwa danych w celu uzyskania informacji zwrotnych i skontaktowania się z Państwem w sprawie korzystania z naszych usług. Strona internetowa.

 • Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego z nich.

 • Aby zarządzać kontami użytkowników. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w stanie gotowości do pracy.

 

 • Do wysyłania informacji administracyjnych do Ciebie. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych warunkach, postanowieniach i zasadach.

 • Aby chronić nasze usługi. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w ramach naszych działań mających na celu utrzymanie naszej Strona internetowa bezpieczne i pewne (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania nadużyciom finansowym).

 • W celu egzekwowania naszych zasad, warunków i polityki dla celów biznesowych, przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych lub w związku z naszą umową.

 • Odpowiadanie na wnioski prawne i zapobieganie szkodom. W przypadku otrzymania wezwania do sądu lub innego prawnego żądania, może zaistnieć konieczność sprawdzenia posiadanych przez nas danych w celu ustalenia sposobu udzielenia odpowiedzi.

 

 • Wykonujcie i zarządzajcie swoimi rozkazami. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do realizacji i zarządzania jego zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianą dokonywaną za pośrednictwem Strona internetowa.

 • Zarządzaj losowaniem nagród i konkursami. Możemy wykorzystać Twoje dane do zarządzania losowaniami nagród i konkursami, gdy zdecydujesz się na udział w naszych konkursach.

 • Dostarczanie i ułatwianie dostarczania usług dla użytkownika. Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu dostarczenia Państwu żądanej usługi.

 • Odpowiadanie na zapytania użytkowników / oferowanie wsparcia dla użytkowników. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku, aby odpowiadać na jego zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z naszych Usług.

 

 • Aby przesłać Ci informacje marketingowe i promocyjne. My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi mogą wykorzystywać dane osobowe przesłane do nas przez użytkownika do celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z jego preferencjami marketingowymi. Na przykład, gdy wyrażają Państwo zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub o naszym Strona internetowasubskrybując marketing lub kontaktując się z nami w inny sposób, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych maili marketingowych (patrz "JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI" poniżej".)

 • Dostarczyć Ci ukierunkowaną reklamę. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracować z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do jego zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do pomiaru ich skuteczności.

 

 • Dla innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, określanie trendów w użytkowaniu, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i poprawa naszych działań. Strona internetowaproduktów, marketingu i twojego doświadczenia. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zbiorczej i anonimowej, tak aby nie były one powiązane z poszczególnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać możliwych do zidentyfikowania danych osobowych bez zgody użytkownika.

 

 

3. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANŠ KOMUKOLWIEK UDOSTĘPNIONE?

W skrócie:  Udostępniamy informacje tylko za zgodą użytkownika, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, świadczenia usług, ochrony praw użytkownika lub wypełniania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Państwa dane, które posiadamy, w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • Zgoda: Możemy przetwarzać Państwa dane, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w określonym celu.

 • Legalne interesy: Możemy przetwarzać Państwa dane, gdy jest to zasadnie konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

 • Wykonanie umowy: W przypadku, gdy zawarliśmy z Państwem umowę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.

 • Obowiązki prawne: Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, gdy jest to wymagane przez prawo w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, żądaniami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub postępowaniem sądowym, np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na żądanie władz publicznych dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub wymogów egzekwowania prawa).

 • Vital Interests: Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeżeli uznamy, że jest to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa dowolnej osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym uczestniczymy.

Dokładniej rzecz ujmując, w następujących sytuacjach może zaistnieć potrzeba przetworzenia danych lub udostępnienia danych osobowych użytkownika:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Państwa informacje w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących połączenia, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
 
 • Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie poczty elektronicznej, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym osobom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia na Strona internetowaktóre umożliwią im zbieranie w naszym imieniu danych o tym, jak współdziałają Państwo z naszą firmą. Strona internetowa na przestrzeni czasu. Informacje te mogą być wykorzystywane m.in. do analizy i śledzenia danych, określania popularności pewnych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności w sieci. O ile nie zostało to opisane w niniejszej informacji, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy żadnych informacji o użytkowniku ze stronami trzecimi w celach promocyjnych. Mamy podpisane umowy z naszymi przetwórcami danych, które mają na celu pomóc w zabezpieczeniu danych osobowych użytkowników. Oznacza to, że nie mogą one nic zrobić z danymi osobowymi użytkownika, jeśli nie zostaną przez nas poinstruowane, aby to zrobić. Nie będą one również udostępniać danych osobowych użytkowników żadnym organizacjom poza nami. Zobowiązują się oni również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu, oraz do przechowywania ich przez okres, który zostanie przez nas poinstruowany.
 
 • Partnerzy. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku podmiotom powiązanym, w którym to przypadku będziemy wymagać od nich przestrzegania niniejszej noty o ochronie prywatności. Podmiotami stowarzyszonymi są nasza spółka dominująca oraz wszelkie spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 
 • Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.

 

 

4. Z KIM BĘDZIESZ SIĘ DZIELIŁ SWOIMI INFORMACJAMI?

W skrócie:  Dzielimy się informacjami tylko z następującymi osobami trzecimi.
  
Udostępniamy i ujawniamy informacje o użytkowniku wyłącznie następującym podmiotom trzecim. Każdą ze stron skategoryzowaliśmy tak, aby użytkownik mógł łatwo zrozumieć cel naszych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzaliśmy Państwa dane na podstawie Państwa zgody i chcą Państwo odwołać swoją zgodę, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji zatytułowanej "JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO ZAWIADOMIENIA?“.
 
 • Komunikuj się i rozmawiaj z użytkownikami
  LiveChat
 
 • Optymalizacja treści
  Wideo na YouTube osadzone
 
 • Faktura i rozliczenie
  Stripe i PayPal
 
 • Platformy do zmiany ukierunkowania
  Google Ads Remarketing
 
 • Rejestracja i uwierzytelnianie konta użytkownika
  Logowanie w Google, Login na Facebooku i Google OAuth 2.0
 
 • Analityka sieciowa i mobilna
  Google Analytics i Google Tag Manager
 
 • Hosting strony internetowej
  WordPress.com
 

 

5. CZY UŻYWAMY CIASTECZEK I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie:  Możemy korzystać z plików cookie i innych technologii śledzenia w celu zbierania i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak web beacon i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Konkretne informacje o tym, jak korzystamy z takich technologii i jak można odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej informacji o plikach cookie.

 

6. JAK PORADZIMY SOBIE Z TWOIMI LOGAMI TOWARZYSKIMI?

W skrócie:  Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji na Twój temat.

Nasz Strona internetowa oferuje możliwość rejestracji i logowania się za pomocą danych konta w mediach społecznościowych innych firm (np. logowania na Facebooku lub Twitterze). Tam, gdzie zdecydujesz się to zrobić, będziemy otrzymywać pewne informacje o Twoim profilu od Twojego dostawcy mediów społecznościowych. Informacje o profilu, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często będą one zawierać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które zdecydujesz się podać do publicznej wiadomości na takiej platformie mediów społecznościowych.

Otrzymane informacje będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej nocie o ochronie prywatności. lub które są w inny sposób wyjaśnione w odniesieniu do odpowiedniego Strona internetowa. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne sposoby wykorzystania danych osobowych użytkownika przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane osobowe użytkownika oraz w jaki sposób można ustawić preferencje dotyczące prywatności na ich stronach i w ich aplikacjach.

 

7. CZY TWOJE INFORMACJE SŠ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie:  Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać informacje o użytkowniku w krajach innych niż kraj użytkownika.

Nasze serwery znajdują się w środku. Jeśli masz dostęp do naszych Strona internetowa z zewnątrz, należy mieć świadomość, że informacje o użytkowniku mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez strony trzecie, którym możemy udostępniać dane osobowe użytkownika (patrz "CZY TWOJA INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA KOMUKOLWIEK?" powyżej), w i innych krajach.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wówczas kraje te nie muszą mieć tak kompleksowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub innych podobnych przepisów, jak te obowiązujące w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności. i prawo właściwe.

 

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Przechowujemy informacje o użytkowniku tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej nocie o prywatności. chyba że prawo wymaga inaczej.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w niniejszej nocie o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden z celów określonych w niniejszej nocie nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika przez okres dłuższy niż okres czasu, w którym użytkownicy mają u nas konto.

W przypadku, gdy nie mamy stałej, uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika zostały zapisane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od dalszego przetwarzania, aż do momentu ich usunięcia.

 

9. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Naszym celem jest ochrona Państwa danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Państwa informacji, żadna elektroniczna transmisja przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana jako bezpieczna 100%, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszego bezpieczeństwa i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Państwa informacji. Mimo, że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej firmy nie jest bezpieczne. Strona internetowa jest na własne ryzyko. Powinieneś mieć dostęp tylko do Strona internetowa w bezpiecznym otoczeniu.

 

10. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

W skrócie:  Nie zbieramy świadomie danych od i nie sprzedajemy dzieciom poniżej 18 roku życia.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom. Poprzez korzystanie z Strona internetowaoświadczasz, że masz ukończone 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez taką osobę niepełnoletnią pozostającą na jej utrzymaniu. Strona internetowa. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe od użytkowników poniżej 18 roku życia zostały zebrane, dezaktywujemy konto i podejmiemy odpowiednie działania w celu niezwłocznego usunięcia tych danych z naszej dokumentacji. Jeśli użytkownik dowie się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

 

11. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:  W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, użytkownik ma prawa, które umożliwiają lepszy dostęp do swoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć, zmienić lub usunąć swoje konto.

W niektórych regionach (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym) przysługują Ci pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych użytkownika, (ii) żądania ich poprawienia lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach użytkownik może również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, proszę skorzystać z dane kontaktowe podane poniżej. Będziemy rozpatrywać i działać na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych prowadzone w oparciu o legalne podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Jeśli mieszkają Państwo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych osobowych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli mieszkasz w Szwajcarii, dane kontaktowe do organów ochrony danych osobowych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących prawa do prywatności, mogą Państwo wysłać do nas e-mail na adres [email protected]

 
Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie chciałbyś przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć je, możesz to zrobić:

    ■  Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Na wniosek użytkownika o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuwamy jego konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak przechowywać pewne informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać we wszelkich dochodzeniach, egzekwować nasz Regulamin i/lub stosować się do obowiązujących wymogów prawnych.

Ciasteczka i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie lub odrzucenie plików cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszej firmy. Strona internetowa. Aby zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach reklamodawców na naszym Strona internetowa Odwiedź http://www.aboutads.info/choices/.

Rezygnacja z e-mail marketingu: Możesz w każdej chwili wypisać się z naszej marketingowej listy mailingowej klikając na link wypisania się z listy w wysyłanych przez nas mailach lub kontaktując się z nami korzystając z poniższych danych. Następnie zostaną Państwo usunięci z listy marketingowych wiadomości e-mail - możemy jednak nadal komunikować się z Państwem, na przykład wysyłając Państwu wiadomości e-mail związane z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Państwa konta, do odpowiadania na zapytania o usługi lub do innych celów niemających charakteru marketingowego. Użytkownik może zrezygnować z tej możliwości w inny sposób:

    ■  Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

 

12. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI NIE-ŚLADOWYCH

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track ("DNT") lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby dane o aktywności w Internecie nie były monitorowane i gromadzone. Na tym etapie nie został sfinalizowany żaden jednolity standard technologiczny w zakresie rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie komunikuje Twój wybór, aby nie być śledzonym online. W przypadku przyjęcia standardu śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Państwa o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej noty o ochronie prywatności.

 

13. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ KONKRETNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:  Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

California Civil Code Section 1798.83, znany również jako ustawa "Shine The Light", pozwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli istnieją), które ujawniliśmy osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwisk i adresów wszystkich osób trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taką prośbę, prosimy o przesłanie nam jej na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Strona internetowamają Państwo prawo do żądania usunięcia niechcianych danych, które umieszczają Państwo publicznie na stronie Strona internetowa. Aby poprosić o usunięcie takich danych, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych poniżej informacji kontaktowych oraz podanie adresu e-mail powiązanego z Państwa kontem oraz oświadczenia, że mieszkają Państwo w Kalifornii. Upewnimy się, że dane te nie są publicznie wyświetlane na stronie Strona internetowaale należy pamiętać, że dane te mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopii zapasowych, itp.).  

 
Zawiadomienie o ochronie prywatności w ramach CCPA

Kalifornijski Kodeks Przepisów definiuje "rezydenta" jako:

1) każda osoba fizyczna przebywająca w stanie Kalifornia w celach innych niż tymczasowe lub tranzytowe oraz

2) każdej osoby fizycznej zamieszkałej w Stanie Kalifornia i przebywającej poza granicami Stanu Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych

Wszystkie inne osoby są definiowane jako "nierezydenci".
 
Jeśli ta definicja "rezydenta" ma zastosowanie do Ciebie, pewne prawa i obowiązki dotyczą Twoich danych osobowych.
 
Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?
 
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:
 
KategoriaPrzykładyZebrane
A. IdentyfikatoryDane kontaktowe, takie jak prawdziwe nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres internetowy, adres e-mail i nazwa konta
 
TAK
 
B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer RecordsNazwa, informacje kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe

TAK
C. Charakterystyka klasyfikacji chronionej na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnegoPłeć i data urodzenia
 
TAK
 
D. Informacje handloweInformacje o transakcjach, historia zakupów, szczegóły finansowe i informacje o płatnościach
 
TAK
 
E. Informacje biometryczneOdciski palców i odbitki głosowe
 
 
NIE
 
F. Internet lub inna podobna działalność sieciowaHistoria przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań oraz interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami
 
 
NIE
 
G. Dane geolokalizacyjneLokalizacja urządzenia
 
 
NIE
 
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobneObrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów, tworzone w związku z naszą działalnością gospodarczą
 
 
NIE
 
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniemBiznesowe dane kontaktowe w celu zapewnienia Państwu naszych usług na poziomie biznesowym, tytuł zawodowy oraz historia pracy i kwalifikacje zawodowe, jeśli ubiegają się Państwo o pracę u nas
 
 
NIE
 
J. Informacje o edukacjiRejestry studentów i informacje z katalogów
 
 
NIE
 
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowychWyciąganie wniosków z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład, preferencji i cech danej osoby.

NIE

 
 

Możemy również zbierać inne dane osobowe poza tymi kategoriami w przypadkach, gdy użytkownik kontaktuje się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

 • Otrzymywanie pomocy poprzez nasze kanały obsługi klienta

 • Udział w ankietach lub konkursach dla klientów; oraz

 • Ułatwienia w dostarczaniu naszych usług i odpowiadaniu na Państwa pytania

W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Elegantiškos technologijos, uab gromadzi i udostępnia Twoje dane osobowe za pośrednictwem:

 • Pliki cookie ukierunkowane/ Pliki cookie marketingowe
 
 • Ciasteczka dla mediów społecznościowych
 
 • Sygnalizatory/piksele/tagi

 

Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej nocie o ochronie prywatności..
 
Możesz skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem [email protected],
lub odwołując się do danych kontaktowych znajdujących się na dole niniejszego dokumentu.
 
Jeżeli użytkownik korzysta z prawa do rezygnacji przez autoryzowanego agenta, możemy odrzucić wniosek, jeżeli autoryzowany agent nie przedstawi dowodu, że został upoważniony do działania w imieniu użytkownika.
 
Czy twoja informacja zostanie przekazana komukolwiek innemu?
 
Możemy ujawnić Państwa dane osobowe naszym dostawcom usług na podstawie pisemnej umowy pomiędzy nami a każdym z nich. Każdy dostawca usług jest podmiotem o charakterze zarobkowym, który przetwarza informacje w naszym imieniu.
 
Aktualna lista naszych dostawców usług znajduje się poniżej.
 
Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak podejmowanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za "sprzedaż" Państwa danych osobowych.

Elegantiškos technologijos, uab w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy ujawnił osobom trzecim następujące kategorie lub dane osobowe w celach biznesowych lub handlowych:

 

 • Kategoria A. Identyfikatory, takie jak dane kontaktowe, np. prawdziwe nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres internetowy, adres e-mail i nazwa konta.

 

 • Kategoria B. Dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie California Customer Records, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe.

 

 • Kategoria C. Cechy charakterystyczne klasyfikacji chronionych na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego, takie jak płeć lub data urodzenia.

 

 • Kategoria D. Informacje handlowe, takie jak informacje o transakcjach, historia zakupów, szczegóły finansowe i informacje dotyczące płatności.
 
Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych
 
Prawo do złożenia wniosku o usunięcie danych - Wniosek o usunięcie
 
Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie swoich danych osobowych, uszanujemy jego prośbę i usuniemy je, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (ale nie tylko) korzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa, nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.
 
Prawo do otrzymywania informacji - Wniosek o udzielenie informacji
 
Zależnie od okoliczności, masz prawo wiedzieć:
 • czy zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe;

 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;

 • cele, dla których gromadzone dane osobowe są wykorzystywane;
 • czy sprzedajemy Twoje dane osobowe osobom trzecim;

 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;

 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celu prowadzenia działalności gospodarczej; oraz
 • w biznesowym lub handlowym celu gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania lub usuwania informacji o konsumentach, które zostały zdezidentyfikowane w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji poszczególnych danych w celu weryfikacji żądania konsumenta.
 
Prawo do niedyskryminacji przy korzystaniu z prawa do prywatności konsumenta
 
Nie będziemy Państwa dyskryminować, jeśli skorzystają Państwo z prawa do prywatności.
 
Proces weryfikacji
 
Po otrzymaniu Twojej prośby, będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Państwa o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które Państwo nam wcześniej podaliście. Na przykład, w zależności od rodzaju przesłanej przez użytkownika prośby, możemy poprosić go o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez niego informacje do informacji, które już posiadamy w aktach, lub możemy się z nim skontaktować za pomocą metody komunikacji (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną), którą wcześniej przekazał nam użytkownik. Możemy również korzystać z innych metod weryfikacji, zależnie od okoliczności.
 
Dane osobowe podane w zapytaniu wykorzystamy wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości lub uprawnień użytkownika do złożenia zapytania. W miarę możliwości będziemy unikać żądania od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeżeli jednak nie będziemy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości na podstawie już posiadanych przez nas informacji, możemy zażądać od Państwa dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Państwa tożsamości, a także w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowe informacje zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu weryfikacji użytkownika.
 
Inne prawa do prywatności
 • użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych

 • mogą Państwo poprosić o poprawienie swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nie mają już znaczenia, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych

 • Możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do składania wniosków w twoim imieniu na mocy CCPA. Możemy odrzucić wniosek autoryzowanego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z ustawą CCPA.
 • użytkownik może poprosić o rezygnację z dalszej sprzedaży swoich danych osobowych osobom trzecim. Po otrzymaniu prośby o rezygnację, podejmiemy działania na podstawie tej prośby tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 15 dni od daty jej złożenia.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres [email protected], lub odwołując się do danych kontaktowych znajdujących się na dole niniejszego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki obchodzimy się z twoimi danymi, prosimy o kontakt z Tobą.

 

14. CZY AKTUALIZUJEMY TO ZAWIADOMIENIE?

W skrócie:  Tak, będziemy aktualizować to zawiadomienie w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami prawa.

Możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności od czasu do czasu. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą "Revised", a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać od razu po jej udostępnieniu. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej nocie o ochronie prywatności, możemy powiadomić o tym fakcie użytkownika poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu powiadomienia o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą informacją o ochronie prywatności by być często informowanym o tym, jak chronimy twoje informacje.

 

15. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO ZAWIADOMIENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected] 

 

JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE OD CIEBIE POBIERAMY?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa danego kraju użytkownik może mieć prawo do żądania dostępu do zebranych od niego danych osobowych, zmiany tych danych lub ich usunięcia w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o przegląd, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, należy przesłać formularz zapytania pocztą elektroniczną na adres [email protected] Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni.